roofing

Sálfræðingur sinnir ráðgjöf og stuðningi við starfsfólk vegna almenns skólastarfs en einnig vegna nýbreytni og þróunarstarfa innan skólans. Hann veitir einnig forráðamönnum nemenda leiðbeiningar um uppeldi eftir því sem aðstæður leyfa. 

Ráðgjöf sálfræðings lýtur einkum að líðan og námi. Vandinn getur tengst vitsmunalegum, tilfinningalegum eða félagslegum þáttum sem á einhvern hátt hamla námi og/eða aðlögun að skólastarfi. Vinna sálfræðings felst í nánari greiningu á vandanum og ráðgjöf til starfsfólks, nemanda eða forráðamanna út frá henni. 

Beiðnir um aðstoð sálfræðings þurfa að vera á undirrituðu eyðublaði, tilvísunarblaði, sem má nálgast hjá deildarstjórum. 

Uppfært 01/2020