roofing

Náms- og starfsráðgjöf 

Náms- og starfsráðgjafi er málsvari nemenda og trúnaðarmaður. Hann leitast við að aðstoða þá við lausn ýmissa mála sem upp koma. Hann stendur vörð um velferð nemenda á breiðum vettvangi og veitir þeim ráðgjöf. Hann vinnur í nánu samstarfi við foreldra eftir því sem við á og aðra sérfræðinga innan og utan skólans. Námsráðgjafi er ekki meðferðaraðili en aðstoðar við lausn á vandamálum og  vísar málum einstaklinga til viðeigandi sérfræðings s.s. sálfræðings, hjúkrunarfræðings og sérkennara, eftir því sem við á. 

Helstu verkefni náms- og starfsráðgjafaeru: 

 • Nám, námstækni og prófkvíði 
 • Framhaldsnám og starfsval 
 • Aðstoð við raunhæfar áætlanir m.t.t. áhugasviðs 
 • Persónuleg mál 

Aðstoð námsráðgjafa beinist að því að auka þekkingu nemenda á sjálfum sér, viðhorfum sínum, áhuga og hæfileikum þannig að þeir fái betur notið sín í námi og starfi. 

Dæmi um erindi nemenda til náms- og starfsráðgjafa er tengjast náminu: 

 • Skipulag heimanáms 
 • Einbeitingarskortur í náminu 
 • Skipulagsleysi 
 • Kvíði tengdur skólagöngu og prófum 
 • Mætingar 
 • Námsleiðir 
 • Starfsval 

Dæmi um erindi nemenda til náms- og starfsráðgjafa er tengjast persónulegum málum: 

 • Samskipti við aðra, s.s. hitt kynið, kennara, bekkjarfélagana 
 • Hvernig nýta má hæfileika nemenda 
 • Feimni 
 • Einmanaleiki 
 • Stríðni 
 • Einelti 
 • Kvíði og þunglyndi 
 • Ýmislegt sem nemendum liggur á hjarta 

Nemendur geta leitað beint til námsráðgjafa með þau mál sem þeim liggja á hjarta. Jafnframt geta foreldrar, kennarar og stjórnendur skólans vísað málum til námsráðgjafa.