roofing

Heilsuvernd skólabarna í Grunnskólanum í Borgarnesi er sinnt af Heilbrigðisstofnun Vesturlands í Borgarnesi. Skólahjúkrunarfræðingur er Guðríður Ringsted og hefur hún viðveru í skólanum á þriðjudögum og miðvikudögum. Netfang skólahjúkrunarfræðings er: gudridur.ringsted@hve.is  og símanúmer 433 7427. 

Markmið 

Heilsuvernd skólabarna er hluti af heilsugæslunni og framhald af ung- og smábarnavernd. Markmið heilsuverndar skólabarna er að efla heilbrigði nemenda og stuðla að vellíðan þeirra. Starfsfólk heilsuverndar skólabarna vinnur í náinni samvinnu við foreldra, skólastjórnendur, kennara og aðra sem koma að málefnum nemenda með velferð þeirra að leiðarljósi. Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Þjónusta heilsuverndar skólabarna er skráð í rafræna sjúkraskrá heilsugæslunnar. Helstu áherslur í heilsuvernd skólabarna eru forvarnir, fræðsla, skimanir og bólusetningar. Unnið er samkvæmt leiðbeiningumÞróunarmiðstöðvar íslenskrar heilsugæslu og Embættis landlæknis um heilsuvernd grunnskólabarna. 

Heilbrigðisfræðsla 

Skipulögð heilbrigðisfræðsla er veitt í öllum árgöngum og er áherslan á að hvetja til heilbrigðra lífshátta. Eftir fræðslu fá foreldrar upplýsingar í tölvupósti um fræðsluna. Þá gefst þeim kostur á að ræða við börnin um það sem þau lærðu og hvernig hægt er að nýta það í daglegu lífi. 

      1. bekkur – Líkaminn minn – Forvörn gegn kynferðislegu ofbeldi 

      2. bekkur – Tilfinningar 

      3. bekkur – Verkefnabók um 6H heilsunnar – hamingja, hollusta, hreinlæti, hreyfing, hvíld, hugrekki 

      4. bekkur – Kvíði og slysavarnir 

      5. bekkur – Samskipti 

      6. bekkur – Kynþroski og endurlífgun 

      7. bekkur – Endurlífgun og bólusetningar 

      8. bekkur – Líkamsímynd og hugrekki 

      9. bekkur – Kynheilbrigði og bólusetning 

    10. bekkur – Kynheilbrigði, geðheilbrigði, endurlífgun og ábyrgð á eigin heilsu 

Markmið fræðslunnar hverju sinni má sjá áHeilsuvera.is 

Skimanir og heilsueflandi viðtöl um lífsvenjur og líðan 

Skimað er fyrir ákveðnum heilbrigðisvandamálum og eru skimanir framkvæmdar í 1., 4., 7. og 9. bekk. Þær felast í mælingu á hæð, þyngd og sjónskerpu. Nemendur í öðrum árgöngum eru skimaðir eftir þörfum. Ef frávik reynist í skimun er ávallt haft samband við foreldra. 

Þegar skimanir fara fram í 1., 4., 7. og 9. bekk ræðir skólahjúkrunarfræðingur við nemendur um líðan og lífsvenjur. Markmið viðtalanna er að styrkja vitund nemenda um eigið heilbrigði og líðan. Einnig að geta gripið til úrræða ef vart verður við vanlíðan og áhyggjur. 

Bólusetningar 

Í 7. bekk er bólusett við mislingum, hettusótt og rauðum hundum (ein sprauta) en auk þess eru stúlkur bólusettar gegnHPV (human papilloma virus) sem getur valdið leghálskrabbameini. HPV bólusetning er gefin tvisvar með 6 mánaða millibili. 

Í 9. bekk er bólusett við barnaveiki,stífkrampa,kíghósta og mænusótt(ein sprauta). Áður en kemur að bólusetningu er sendur tölvupóstur til foreldra með upplýsingum um tímasetningu. Mikilvægt er að nemendur komi með bólusetningarskírteini sín í skólann þegar bólusetning fer fram. 

Hafið samband við skólahjúkrunarfræðing ef: 

  • Nánari upplýsinga er óskað. 
  • Talið er að barn sé ekki að fullu bólusett. 
  • Óskað er eftir því að barn sé ekki bólusett. 

Það er á ábyrgð foreldra að láta bólusetja börn sín. 

Hagnýtar upplýsingar 

Veikindi og slys 

Ef óhapp eða slys verður á skólatíma sér starfsfólks skólans um fyrstu hjálp. Þurfi nemandi að fara á heilsugæsluna eða slysadeild skulu foreldrar fara með barninu. Því er mikilvægt að skólinn hafi öll símanúmer þar sem hægt er að ná í þá á skólatíma barnsins. Ekki er ætlast til að óhöppum sem gerast utan skólatíma sé sinnt af heilsuvernd skólabarna. 

Langveik börn 

Mikilvægt er að skólahjúkrunarfræðingur viti af börnum sem eru með fötlun eða langvinnan og/eða alvarlegan sjúkdóm, s.s. sykursýki, ofnæmi, flogaveiki, blæðingarsjúkdóma eða aðra alvarlega sjúkdóma. Þessum börnum sinnir heilsuvernd skólabarna í samráði við foreldra. 

Lyfjagjafir 

Samkvæmt tilmælum landlæknis um lyfjagjafir í grunnskólum eru sérstakar vinnureglur varðandi lyfjagjafir til nemenda á skólatíma. 

Höfuðlús 

Höfuðlús birtist reglulega í skólum landsins og er mikilvægt að foreldrar kembi hár barna sinna reglulega yfir skólaárið. Rétt er að láta skólann vita ef lús finnst í hári barns og skólahjúkrunarfræðingur getur leiðbeint varðandi lúsasmit.