roofing

Ástundun er notað sem samheiti yfir allar fjarvistir í skólastarfi, sem er skipt í tvær tegundir.
Það eru annars vegar reglur um fjarvistir, seinkomur og brottvikningar úr kennslustundum og
hins vegar um leyfi og veikindi.

Skólasóknarkerfi  Skólasóknarreglur Borgarbyggðar

 

Reglur um skólasókn

Mætingar í skóla eru skráðar í Mentor. Þar geta foreldrar fylgst með daglegum skráningum. Kennari sendir yfirlit heim einu sinni í mánuði. Hver nemandi í 1. – 10. bekk byrjar með skólasóknareinkunnina 10 í upphafi hverrar annar. Fjarvistir og óstundvísi koma til frádráttar upphaflegri einkunn, samkvæmt eftirfarandi reglum:
 • Of seint (S) er skráð ef nemandi mætir eftir að kennsla er hafin. Þá lækkar mætingareinkunn um 0,25.
 • Óheimil fjarvist er skráð ef nemandi er fjarverandi án leyfis 1/3 úr kennslustund. Þá lækkar mætingareinkunn um 0,5.
 • Ef nemanda er vísað úr kennslustund lækkar mætingareinkunn um 0,5.
Viðbrögð við ófullnægjandi skólasókn:
 • Þrep 1 – einkunn 8,5. Umsjónarkennari ræðir við nemanda og hefur samband við foreldra/forsjáraðila. Ástæður fjarvista ræddar og mögulegar úrbætur. .
 • Þrep 2 – einkunn 7,0. Umsjónarkennari boðar foreldra og nemanda á fund. Vandi greindur og leitað lausna. Deildarstjórar/skólastjórnendur skulu upplýstir um stöðuna.
 • Þrep 3 – einkunn 5,5. Umsjónarkennari boðar foreldra/forsjáraðila til fundar ásamt skólastjórnanda/fulltrúa hans. Gerðar frekari greiningar og tillögur um næstu skref.
  Lausnateymi skólans fengið að málinu.
 • Þrep 4 – einkunn 4,0. Mál tekið aftur upp í lausnarteymi metið hvort ástæða sé að vísa málinu áfram til nemendaverndar.
 • Þrep 5 – einkunn 2,0. Máli vísað til nemendaverndar og áfram til fjölskyldusviðs eða barnaverndar ef þörf er á. Eftirfylgni er þá samkvæmt Skólasóknarreglum Borgarbyggðar á
  hættustigi.

Umsjónarkennari fylgist með mætingareinkunn nemanda, er ábyrgðaraðili og fylgir málinu
eftir á öllum þrepum. Öll viðtöl skulu skráð, hverjir eru mættir, hvenær og helstu málsatvik
og gögnum komi fyrir í nemendamöppu.

 

Niðurfelling fjarvistarstiga – úrbótaleiðir

 

Nemandi getur sótt um hækkun á skólasóknareinkunn til umsjónarkennara/deildarstjóra með
þar til gerðum samningi. Ef mæting er óaðfinnanleg í tvær vikur getur nemandi unnið sér inn
hækkun um 1 í einkunn. Hægt er að endurnýja samninginn að tveimur vikum liðnum og
kemst nemandi hæst í 9,0 yfir skólaárið með þessu móti.

Reglur samþ. 3.janúar 2023 .

 

Skýru mörkin og lausn agamála

Stefna skólans er að:

 • tryggja öryggi
 • hjálpa einstaklingum að læra af þeim mistökum sem þeir gera varðandi hegðun og samskipti
 • hjálpa þeim að líta í eigin barm og ná betri stjórn á eigin hegðun
 • styrkja þá í að  takast á við mistök sín á uppbyggilegan hátt

Hegðun er annars vegar ásættanleg og eðlileg og hins vegar óásættanleg. Þarna á milli er dregin marklína, sem við köllum skýru mörkin.

Æskileg og eðlileg hegðun

Nemandi mætir ávallt stundvíslega og vel undirbúinn í skólann, reiðubúinn til að takast á við verkefni dagsins. Hann gengur vel um skólann og sýnir sjálfum sér og öðrum virðingu með framkomu sinni, orðum og gjörðum.

Óæskileg hegðun

Nemendur mæta of seint, valda truflun, eru illa undirbúnir, ganga illa um og nota óviðeigandi orðbragð.

Tvær leiðir til að vinna með nemandanum

 • Uppbygging, fylla út uppbyggingaráætlun og ljúka málinu á staðnum án frekari eftirmála.
 • Viðurlög fara eftir broti en geta verið eftirfarandi:
  • Senda til umsjónarkennara/skólastjórnenda
  • Aðskilnaður frá bekk
  • Samband við foreldra
  • Fundur
  • Samningur
  • Senda heim

Skýr mörk – óásættanleg hegðun

Með óásættanlegri hegðun er átt við vísvitandi skemmdarverk, andlegt eða líkamlegt ofbeldi, vopnaburð og notkun ávana- og fíkniefna.

Viðbrögð við óásættanlegri hegðun

 • Viðkomandi skal ávallt vísað til umsjónarkennara/skólastjórnenda.
 • Haft er  samband við foreldra og nemandi sóttur.
 • Þegar nemandi kemur aftur er gerð uppbyggingaráætlun í samráði við foreldra/forráðamenn.

Uppfært 11/2021