roofing

Í aðalskipulagi er sett fram stefna um ýmsa þætti eins og landnotkun, hver byggðaþróun og -mynstur sé og stefna um samgöngu- og þjónustukerfi. Stefnumörkun aðalskipulags á að miða við minnst 12 ára tímabil en samkvæmt 35. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 skal sveitarstjórn meta hvort eigi að endurskoða aðalskipulag sveitarfélagsins í upphafi hvers kjörtímabils fyrir sig.

Slíkt mat er m.a. byggt á þeim breytingum á lögum sem gerðar eru á kjörtímabili og á landsskipulagsstefnu stjórnvalda sem aðalskipulög sveitarfélaga byggja á.

Skipulags- og matslýsing fyrir endurskoðun Aðalskipulags Borgarbyggðar 2025-2037 var samþykkt til kynningar af hendi sveitarfélagsins 8. júní 2023 og var í kynningu í sumar.

Verkfræðistofan Efla sér um endurskoðunina og halda úti verkefnavef aðalskipulagsins þar sem hægt er skoða núgildandi aðalskipulag (2010-2022),  kortlagningu vega í náttúru Íslands og flokkun landbúnaðarlands. Hér má nálgast þá slóð.

 

Skipulags- og matslýsing

Borgarbyggð hefur hafið endurskoðun aðalskipulags og birtir skipulags- og matslýsingu þar sem farið er yfir hvaða viðfangsefni í umhverfis- og skipulagsmálum verða til umfjöllunar í endurskoðuninni. Einnig er vinnuferlinu lýst og hvernig kynningu og samráði verður háttað.

Nú hefur verið leitað til íbúa og annarra hagsmunaaðila um efni lýsingarinnar og þær áherslur um endurskoðunina sem þar birtast.

Íbúar og aðrir hagsmunaaðilar eru hvattir til að kynna sér lýsinguna og senda ábendingar og sjónarmið sem varða efni hennar.

Kynningafundur um skipulagslýsinguna var haldinn 12. september 2023 og  auglýstur sérstaklega á heimasíðu sveitarfélagsins.

Hér er upptaka af fundinum sem  var  streymt í beinni af Kvikmyndafjelagi Borgarfjarðar.

Kynning lýsingarinnar var skv. 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga og 14. gr. laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana.

Hér má nálgast skipulags- og matslýsinguna