roofing

Byggingarmál

Landeigandi vill stofna lóð úr landi sínu
Til þess að stofna lóð þarf landeigandi að hafa tvennt:1) eyðublað fyrir stofnun landeignar 2) hnitsettan uppdrátt af lóðinni. Eyðublað fyrir stofnun landeignar, Umsókn um skráningu nýrra landeigna í fasteignaskrá (svokallað F-550) er hægt að nálgast hér á netinu. Þar á að koma fram eftirfarandi upplýsingar:
 • heiti upprunalandareignar (nafnið á landinu sem verið er að stofna nýja landeign úr)
 • númer upprunalandareignar (landeignanúmer á landinu sem verið er að stofna nýja landareign úr – landeignanúmer eru 6 tölur en fasteignanúmer 7 tölur)
 • sveitarfélag (Borgarbyggð)
 • heiti nýrra landareigna (nafn á nýju lóðinni)
 • fjöldi nýrra landareigna (fjöldi lóða sem verið er að stofna)
 • mannvirki sem fylgja (ef mannvirki eiga að standa á lóðinni sem verið er að stofna er matshlutanúmer sett hér)
 • greiðandi
 • tengiliður
 • undirskrift eiganda (undirskrift þeirra sem eiga landið sem verið er að taka lóðina úr)
Á uppdrættinum þarf að koma fram:
 • hnit af lóðinni
 • texti sem segir: Tekið úr NAFN UPPRUNALANDAREIGNAR, landeignanúmer Lxxxxx
 • lóðarheiti (nýja nafnið)
 • stærð á lóðinni (í fm ef undir 1ha)
 • setja línu í texta fyrir nýtt landeignarnúmer
 • undirskrift mælingarmanns/hönnuðar lóðarblaðs
 • texti sem segir hver séu skekkjumörk í tæki
 • hvaðan vatn er tekið
 • sýna aðkeyrslu að lóðinni
 • kvöð um umferðarrétt
Ferlið: frá landeiganda/hönnuði til sýslumanns Þegar umsókn er skilað inn með fylgigögnum þá er hún tekin fyrir af Skipulags- og byggingarnefnd Borgarbyggðar sem fundar einu sinni í mánuði, oftast fyrsta föstudag í hverjum mánuði. Hægt er að fylgjast með hvenær á forsíðu heimasíðu Borgarbyggðar undir Framundan í Borgarbyggð. Til þess að málið sé tekið fyrir á dagskrá þarf að skila inn öllum gögnum eigi síðar en á föstudeginum vikunni fyrir fund. Sveitarstjórn þarf svo að samþykkja bókun nefndarinnar á sínum fundi sem er oftast vikuna á eftir. Við samþykkt sveitarstjórnar er lóðin stofnuð af starfsmanni skipulagssviðs og send áfram til landupplýsingadeildar Þjóðskrár Íslands. Þaðan er erindinu vísað áfram til fasteignaskrár Þjóðskrár Íslands sem stofnar nýtt fasteignanúmer og að lokum afhent inn á biðskrá sýslumanns í tilheyrandi sveitarfélagi. Þegar afgreiðsluferli Þjóðskrár Íslands og sýslumanns er lokið sendir starfsmaður sveitarfélagsins lóðaruppdráttinn í þinglýsingu. Þegar búið er að þinglýsa lóðarblaði á nýstofnuðu lóðina og lóðina sem verið er að stofna úr, sendir starfsmaður sveitarfélagsins þinglýsta eintakið til eiganda. Ferlið getur tekið mislangan tíma allt eftir álagi á hverjum stað fyrir sig en einnig eftir því hvort einhverjir hnökrar koma upp eins og ef gögnin reynast ekki rétt eða þinglýsingarferlið er snúið. Því er gott að vera með öll tilheyrandi gögn sem þarf að þinglýsa strax í upphafi ferilsins til þess að takmarka biðtíma. Einnig að vera viss um að réttar upplýsingar séu á þeim skjölum sem skilað er inn í upphafi. Ef allt fer vel þá er samt gott að gera ráð fyrir 1-3 mánuðum fyrir allt ferlið.

Umhverfismál

Endurvinnsla og flokkun
Hvað á ég að setja í grænu tunnuna og þarf ég að skola plastumbúðir áður en ég set í tunnuna?
Græna tunnan er fyrir allan pappir, bylgjupappa, plastumbúðir og minni málmhluti eins og til dæmis niðursuðudósir, lok o.fl.Nauðsynlegt er að skola plastumbúðir áður en þær fara í grænu tunnuna. Hvorki matarleifar né efnaleifar mega vera í plastinu því þá er það ekki tækt til endurvinnslu.
Má ég setja sprittkertakoppa í grænu tunnuna?
Já það mátt þú. Gættu þess að þeir séu hreinir og þurrir.
Má ég setja umbúðir af snakki og kexi í grænu tunnuna?
Já það er í lagi svo lengi sem umbúðirnar eru hreinar og þurrar.
Má ég setja jólapappír í grænu tunnuna?
Já, það má setja jólapappír í grænu tunnuna en límbönd og gjafaborðar fara í gráu tunnuna.
Þarf að rífa plasttappa ef fernunum?
Nei það er til sérstakur endurvinnsluferill fyrir slíkar fernur þar sem tapparnir eru aðgreindur frá.
Hvað má ég setja í lífrænu tunnuna?
Brúna tunnan er fyrir matarafganga, plöntur og fleira lífrænt sem fellur til á heimilum.
Hvar fæ ég maíspoka?
Maíspokar fást í öllum helstu matvöruverslunum
Hvernig veit ég hvort umbúðir eru plast, pappi eða ál?
Góð þumalfingursregla er sú að plast sléttir aftur úr sér eftir að það er krumpað en ál helst krumpað áfram. Pappír er hægt að rífa. Í sumum tilvikum er um blandaðar umbúðir að ræða sem ekki er einfalt að aðgreina í plast, pappa eða ál. Mjólkurfernur og djúsfernur eru endurvinnanlegar þar sem til er sérgeindur endurvinnsluferill fyrir þær. Ekki þarf að rífa plasttappa eða álfilmur frá.