roofing

Hér er að finna algengar spurningar sem berast okkur er varðar þjónustu sveitarfélagsins.

Ef þú finnur ekki svarið sem þú leitar af hér, þá biðjum við þig um að senda fyrirspurn á thjonustuver@borgarbyggd.is.

Almennar upplýsingar

Hvar finn ég upplýsingar um stofnanir í Borgarbyggð?

Hér er að finna upplýsingar um stofnanir í Borgarbyggð, símanúmer og vefsíður.

Opnunartíma er almennt hægt að finna á heimasíðum hverrar stofnunar fyrir sig.

Hvar er gámastöðin í Borgarnesi?

Móttökustöð fyrir úrgang og endurvinnsluhráefni er staðsett á Sólbakka 12 í Borgarnesi.

Opnunartími stöðvarinnar

 • Sunnadaga til föstudaga frá kl. 14:00-18:00.
 • Laugardögum frá 10:00-14:00.

Nánari upplýsingar um stöðvar Íslenska gámafélagsins er hægt að nálgast hér.

Hvar finn ég upplýsingar um snjómokstur?

Upplýsingar um snjómokstur og hálkueyðingu er hægt að nálgast hér.

Losun á rotþró

Rotþrær við íbúðarhús í dreifbýli og sumarhús eru hreinsaðar á þriggja ára fresti og gjöld fyrir losun rotþróar eru innheimt samhliða fasteignagjöldum. Gjald fyrir eina hreinsun skiptist á þrjú ár.

Hægt er að skoða framvindu tæmingu á rotþró á kortasjá Borgarbyggðar undir Veitur > Fráveita > Rotþrær.

Hvar finn ég upplýsingar um gjaldskrár Borgarbyggðar?

Gjaldskrá Borgarbyggða er að finna hér.

Hvar sæki ég um leyfi til gæludýrahalds?

Sótt er um leyfi til gæludýrahalds í gegnum þjónustugátt Borgarbyggðar, undir Umsóknir> Umhverfismál.

Ég þarf að hafa samband við gæludýraeftirlitið, hvernig geri ég það?

Gæludýraeftirlit er í höndum Áhaldahúss. Hægt er að koma fyrirspurnum og ábendingum til verkstjóra áhaldahúss í síma 892 5678 eða á netfangið ahaldahus@borgarbyggd.is. Allar auglýsingar um gæludýr í óskilum eru birtar ásamt myndum á Facebooksíðu Áhaldahússins.

Fjármál

Ég var að fá reikning frá Borgarbyggð. Hvar get ég séð upplýsingar um reikninginn?

Reikningar frá Borgarbyggð eru aðgengilegir inn á þjónustugátt Borgarbyggðar undir gjöld.

Hvar get ég nálgast álagningaseðil fasteigna?

Álagningarseðlar fasteignagjalda eru á Mínar síður – Pósthólf á síðunni   island.is/

Reikningar birtast fasteignaeigendum í heimabanka en yfirlit yfir reikninga og greiðslur er á heimasíðu Borgarbyggðar í Þjónustugátt.  Greiðsluseðlar á pappír eru sendir til þeirra sem eru 73 ára og eldri og til lögaðila sem eru ekki með rafrænar lausnir.

Er afsláttur af fasteignagjöldum fyrir öryrkjar og eldri borgara?

Tekjulágir elli- og örorkulífeyrisþegar sem eiga lögheimili í Borgarbyggð eiga rétt á afslætti af fasteignaskatti skv. reglum og ákvörðun sveitarstjórnar hvert ár, sbr. heimild í 5. gr. laga 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga.

Hjá hjónum og sambýlisfólki ræður aldur þess er fyrr verður 67 ára. Afslátturinn er reiknaður til bráðabirgða við álagningu út frá öllum skattskyldum tekjum einstaklings eða hjóna/sambúðarfólks, þ.m.t. eigna- og fjármagnstekjum samkvæmt síðasta skattframtali, en þegar staðfest skattframtal liggur fyrir vegna tekna síðasta árs er afsláttur endurskoðaður og leiðréttur.

Nánari upplýsingar um gjaldskrár er hægt að nálgast hér.

Frístund

Hvar sæki ég um frístund fyrir barnið mitt?

Skráning í frístund fer fram í gegnum https://fristund.vala.is/umsokn

Frístundastyrkur

Hvernig nota ég frístundastyrkinn?

Flest íþrótta- og tómstundafélög nota Sportabler skráningakerfi. Þegar þú skráir barnið hakar þú í þar til gerðan reit þar sem þú segist ætla að nota styrkinn.

Hverjir eiga rétt á frístundastyrk hjá Borgarbyggð?

Börn og ungmenni á aldrinum 6-18 ára sem eiga lögheimili í Borgarbyggð.

Get ég notað styrkinn ef barnið mitt æfir í öðru sveitarfélagi?

Óskaðu eftir því við félagið að þeir geri samkomulag við Borgarbyggð – thjonustuver@borgarbyggd.is

Get ég notað styrkinn á öll námskeið?

Hægt er að nota styrkinn í skipulagt frístundastarf sem er samfellt í a.m.k. 10 vikur. Nánari upplýsingar er hægt að nálgast hér.

Hvar get ég séð hvað barnið mitt á mikið eftir af styrknum?

Þú getur fundið þær upplýsingar í þjónustugátt Borgarbyggðar undir Frístundastarf.

Íþróttamiðstöðvar og sundlaugar

Hvar finn ég upplýsingar um íþróttamannvirki og sundlaugar í Borgarbyggð?

Þær upplýsingar er hægt að nálgast hér.

Hvað kostar í sund?

Hér er hægt að nálgast gjaldskrá íþróttamiðstöðva í Borgarbyggð.

Er afsláttur fyrir eldri borgara í sund?

Árskort í sund og líkamsrækt eru aðgengileg í íþróttamiðstöðvum Borgarbyggðar, eldri borgurum í Borgarbyggð að kostnaðarlausu.

Skipulags- og byggingarmál

Byggingarmál

Hvenær er síma- og viðtalstími hjá byggingarfulltrúa?

Upplýsingar um símatíma og viðtalstíma hjá embættismönnum Skipulags- og umhverfissviðs eru á mánudögum, miðvikudögum og fimmtudögum milli klukkan 9:30 og 11:30.

Hvar finn ég upplýsingar um lausar lóðir í Borgarbyggð?

Á heimasíðu Borgarbyggðar, forsíðu, eru nokkrir gagnlegir hnappar þar á meðal einn er á við um lausar lóðir. Þar er að finna reglur um úthlutanir lóða ásamt þeim sem eru lausar til umsóknar hverju sinni.

Hvar get ég skoðað teikningar af byggingum?
Á heimasíðu Borgarbyggðar, forsíðunni, er hnappurinn Kortasjá. Einnig getur þú smellt hér og farið beint inn á síðuna. Þar til hægri er flettigluggi (ef hann sést ekki ýtið þá á bláu línurnar þrjár). Þegar hakað er í kassan fyrir framan Teikningar af byggingum birtast appelsínugulir punktar á fasteignum. Með því að ýta á punktinn fæst upp annar gluggi sem sýnir þær teikningar sem til eru á rafrænu formi af þeirri fasteign.
Þarf að sækja um stöðuleyfi fyrir gám?

Sækja þarf um stöðuleyfi til að láta eftirfarandi lausafjármuni standa lengur en tvo mánuði utan þeirra svæða sem eru sérstaklega skipulögð og ætluð til geymslu slíkra lausafjármuna, þ.m.t. á lóðum:

 • Hjólhýsi, á tímabilinu frá 1. okt. – 1. maí.
 • Gáma, báta, torgsöluhús, frístundahús í smíðum (ætluð til flutnings) og stór samkomutjöld.

Sótt er um stöðuleyfi í gegnum þjónustugátt Borgarbyggðar undir UmsóknirByggingarmál.

Stöðuleyfi gildir í eitt ár.

Þarf að grenndarkynna viðbyggingar og breytingar?

Ef svæðið er ekki deiliskipulagt þá þarf þess.

Nánari upplýsingar um grenndarkynningar byggingarleyfa er að hægt að nálgast hér.

Hvar finn ég gjaldskrá byggingarfulltrúa?

Þú finnur gjaldskrána á heimasíðu borgabyggðar undir Gjaldskrár – Skipulags- og umhverfissvið.

Hvernig panta ég lokaúttekt?

Byggingarstjóri sækir um lokaúttekt á þjónustugátt Borgarbyggðar undir Umsóknir > Byggingarmál byggingastjóri.

Skipulagsmál

Hvað kostar lóð í Borgarbyggð?

Verð lóðar fer eftir gatnagerðar- og tengigjöldum hennar. Gjöldin eru reiknuð út frá stærð lóðar og nýtingarhlutfalli.

Hér má nálgast reglur Borgarbyggðar um úthlutun.

Landeigandi vill stofna lóð úr landi sínu

Til þess að stofna lóð þarf landeigandi að hafa tvennt:

 1. eyðublað fyrir stofnun landeignar
 2. hnitsettan uppdrátt af lóðinni.

Eyðublað fyrir stofnun landeignar, Umsókn um skráningu nýrra landeigna í fasteignaskrá (svokallað F-550) er hægt að nálgast hér á netinu. Þar á að koma fram eftirfarandi upplýsingar:

 • heiti upprunalandareignar (nafnið á landinu sem verið er að stofna nýja landeign úr)
 • númer upprunalandareignar (landeignanúmer á landinu sem verið er að stofna nýja landareign úr – landeignanúmer eru 6 tölur en fasteignanúmer 7 tölur)
 • sveitarfélag (Borgarbyggð)
 • heiti nýrra landareigna (nafn á nýju lóðinni)
 • fjöldi nýrra landareigna (fjöldi lóða sem verið er að stofna)
 • mannvirki sem fylgja (ef mannvirki eiga að standa á lóðinni sem verið er að stofna er matshlutanúmer sett hér)
 • greiðandi
 • tengiliður
 • undirskrift eiganda (undirskrift þeirra sem eiga landið sem verið er að taka lóðina úr)

Á uppdrætti þarf að koma fram:

 • hnit af lóðinni
 • texti sem segir: Tekið úr NAFN UPPRUNALANDAREIGNAR, landeignanúmer Lxxxxx
 • lóðarheiti (nýja nafnið)
 • stærð á lóðinni í fm
 • setja línu í texta fyrir nýtt landeignarnúmer
 • undirskrift mælingarmanns/hönnuðar lóðarblaðs*
 • texti sem segir hver séu skekkjumörk í tæki
 • hvaðan vatn er tekið
 • sýna aðkeyrslu að lóðinni
 • kvöð um umferðarrétt

* Ath. þarf að vera samþykktur merkjalýsandi (sjá reglugerð um merki fasteigna nr. 160/2024 og leiðbeiningarblað HMS útáfa 1)

Ferlið: frá landeiganda/hönnuði til sýslumanns

Þegar umsókn er skilað inn með fylgigögnum þá er hún tekin fyrir af Skipulags- og byggingarnefnd Borgarbyggðar sem fundar einu sinni í mánuði, oftast fyrsta föstudag hvers mánuðar. Hægt er að fylgjast með hvenær á forsíðu heimasíðu Borgarbyggðar undir Fréttir og tilkynningar. Til þess að málið sé tekið fyrir á dagskrá þarf að skila inn öllum gögnum eigi síðar en á föstudeginum vikunni fyrir fund og merkjalýsandi þarf að hafa stofnað mál á vef Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar (HMS).

Við samþykkt sveitarstjórnar er stofnun lóðar fylgt eftir af starfsmanni skipulagssviðs og samþykkt inni á vef HMS. Þar er stofnað nýtt fasteignanúmer og að lokum afhent inn á biðskrá sýslumanns í tilheyrandi sveitarfélag. Sýslumanni er þá sent undirritað lóðablað til þinglýsingar. Þegar búið er að þinglýsa lóðarblaði á nýstofnuðu lóðina og lóðina sem verið er að stofna úr, sendir starfsmaður sveitarfélagsins þinglýsta eintakið til landeiganda.

Ferlið getur tekið mislangan tíma allt eftir álagi á hverjum stað fyrir sig en einnig eftir því hvort einhverjir hnökrar koma upp eins og ef gögnin reynast ekki rétt eða þinglýsingarferlið er snúið. Því er gott að vera með öll tilheyrandi gögn sem þarf að þinglýsa strax í upphafi ferilsins til þess að takmarka biðtíma. Einnig að vera viss um að réttar upplýsingar séu á þeim skjölum sem skilað er inn í upphafi.

Gott er að gera ráð fyrir 2-3 mánuðum fyrir ferlið og sótt er um í gegnum þjónustugátt Borgarbyggðar.

Hvar finn ég upplýsingar um skipulagsmál á kortasjá Borgarbyggðar?

Á heimasíðu Borgarbyggðar, forsíðunni, er hnappurinn Kortasjá. Einnig getur þú smellt hér og farið beint inn á síðuna. Þar til hægri er flettigluggi (ef hann sést ekki ýtið þá á bláu línurnar þrjár). Þegar valið er Skipulag með því að ýta á plúsinn fyrir aftan, opnast annar gluggi þar sem hægt er að velja einstök atriði frekar en að haka beint við boxið fyrir framan textann. Hér fyrir neðan má sjá sýnishorn af tveimur valmöguleikum undir skipulagsmál, annars vegar er hakað í deiliskipulag og hins vegar í aðalskipulag. Neðst í valglugganum birtist tengill fyrir núgildandi aðalskipulag sveitarfélagsins.

Hvar finn ég upplýsingar um efnistöku í mínu landi?

Á vef Vegagerðarinnar, Námur, eru góðar leiðbeiningar um efnistökusvæði. Þar er farið í þau lög og reglugerðir sem gilda um efnistökusvæði, hvaða leyfi þurfi til efnistöku og hvaða gögnum þurfi að skila inn auk fróðlegra upplýsinga um jarðmyndanir og landslag.

Mælt er með að kynna sér vel regluverkið og það skipulag sem í gildi er á svæðinu sem um ræðir.

Núgildandi aðalskipulag sveitarfélagsins

Er deiliskipulag á svæðinu? Vefsjá Skipulagsstofnunar

Þarf ég framkvæmdaleyfi?

Samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010 þarf framkvæmdaleyfi fyrir þeim framkvæmdum sem eru í samræmi við skipulag en eru ekki háðar ákvæðum um mannvirki.

Það fer svo eftir umfangi framkvæmdanna hvort þær séu háðar leyfi sem sveitarfélagið tekur afstöðu til og þarf því ávallt að senda fyrirspurn um það til skipulagsdeildar.

Sótt er um í gegnum þjónustugátt Borgarbyggðar og valið Umsóknir > Skipulagsmál-Umsækjandi > Fyrirspurn um skipulagsmál  eða velja > Umsókn um framkvæmdaleyfi.

Hvað tekur langan tíma að breyta núgildandi aðalskipulagi?

Þegar gerð er aðalskipulagsbreyting eru margir aðilar sem koma að ferlinu frá upphafi til enda.

Fyrst skila landeigandi og hönnuður lýsingu að breytingu aðalskipulags til sveitarfélagsins. Er hún tekin til afgreiðslu á fundi skipulags- og byggingarnefndar og hjá sveitarstjórn. Lýsing er þá auglýst í 10-20 daga í skipulagsgátt Skipulagsstofnunar þar sem óskað er eftir umsögnum lögbundinna umsagnaraðila og hagsmunaaðilum gefið færi á að koma með ábendingar. Umsagnir og ábendingar eru svo sendar á hönnuð til yfirferðar.

Í einhverjum tilfellum getur verið hér aukaskref þar sem vinnslutillaga er send inn til sveitarfélagsins og er farið með hana á sama máta og lýsinguna en þó getur verið efnt til íbúafundar í þessu skrefi.

Næst kemur tillaga að breytingu á aðalskipulagi til sveitarfélagsins til auglýsingar sem fer aftur fyrir nefnd og sveitarstjórn. Sveitarstjórn samþykkir fyrir sitt leyti tillöguna til auglýsingar að teknu tilliti til álits Skipulagsstofnunar en óska þarf heimildar til að auglýsa tillögur að breytingu aðalskipulags til stofnunarinnar. Eftir samþykki er tillagan auglýst í a.m.k. lögbundnar 6 vikur í skipulagsgáttinni. Aftur er óskað eftir umsögnum og hagsmunaaðilum gefið færi á að gera athugasemdir ef einhverjar eru. Umsagnir og athugasemdir eru sendar á hönnuð eftir kynningartímann.

Tilbúin breyting á aðalskipulagi sveitarfélagsins kemur til staðfestingar sveitarstjórnar sem sendir frá sér undirritað skjal til Skipulagsstofnunar til yfirferðar og varðveislu. Þegar stofnunin hefur yfirfarið breytinguna og samþykkt hana fyrir sitt leyti, er hún auglýst í B-deild Stjórnartíðinda og öðlast gildi.

Gott er að gera ráð fyrir 8-12 mánuðum í ferlið frá upphafi til enda.

 

Nánari upplýsingar eru tiltækar á vef Skipulagsstofnunar.

Hvað tekur langan tíma að fá nýtt deiliskipulag samþykkt?

Þegar áætlað er að gera nýtt deiliskipulag þarf oftast að gera lýsingu á deiliskipulagi fyrst ekki nema í aðalskipulagi séu þættir deiliskipulags vel skilgreindir. Landeigandi og hönnður skila þá inn lýsingu til sveitarfélagsins sem er tekin til afgreiðslu á fundi skipulags- og byggingarnefndar en nefndin fer með fullnaðarafgreiðsluvald sveitarstjórnar skv. samþykkt um stjórn Borgarbyggðar í þeim málum.

Lýsing er auglýst í 10-20 daga í skipulagsgátt Skipulagsstofnunar og óskað er eftir umsögnum lögbundinna umsagnaraðila. Hagsmunaaðilum gefst þá færi á að koma með ábendingar ef einhverjar eru. Umsagnir og ábendingar eru svo sendar á hönnuð til yfirferðar.

Tillaga að nýju deiliskipulagi er nú send til sveitarfélagsins til auglýsingar og fer fullnaðarafgreiðslan fram hjá skipulags- og byggingarnefnd. Auglýst er í a.m.k. lögbundnar 6 vikur í skipulagsgáttinni. Aftur er óskað eftir umsögnum og hagsmunaaðilum gefið færi á að gera athugasemdir ef einhverjar eru. Umsagnir og athugasemdir eru sendar á hönnuð eftir kynningartímann.

Að lokum er tilbúið deiliskipulag sent til sveitarfélagsins þar sem það er tekið fyrir hjá nefndinni og samþykkt. Undirrituð skjöl eru send til Skipulagsstofnunar til yfirferðar og varðveislu. Stofnunin hefur þrjár vikur til þess að koma með athugasemdir við nýtt deiliskipulag.

Sveitarfélagið sendir auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda um nýtt deiliskipulag sem þá öðlast gildi.

Gott er að gera ráð fyrir 6-8 mánuðum í ferlið frá upphafi til enda.

Nánari upplýsingar eru tiltækar á vef Skipulagsstofnunar.

Skipulagsgátt Skipulagsstofnunar

Skipulagsgáttin er samráðsgátt um skipulagsmál, mat á umhverfisáhrifum og framkvæmdaleyfum. Þar er hægt að finna upplýsingar um mál í vinnslu hverju sinni, hægt að gera athugasemdir við mál á kynningartíma og nálgast endanleg gögn og afgreiðslur mála.

Á vefnum er hægt að skoða mál í kortasjá til þess að geta betur áttað sig á staðsetningu og umfangi framkvæmdar eða skipulagsáætlunar.

Skipulagsgátt Skipulagsstofnunar

Hvaða aðilar sjá um hvaða hlutverk í skipulagsmálum?

Sveitarfélögin sjá um ferli aðalskipulags- og deiliskipulagsmála og samþykkja þau fyrir sitt leyti. Þau veita byggingarleyfi og framkvæmdaleyfi og hafa eftirlit með framkvæmdum í sveitarfélaginu.

Landeigendur og framkvæmdaaðilar geta óskað eftir að gerð verði breyting á aðalskipulag sveitarfélagsins og unnið tillögur að deiliskipulögum að fenginni heimild sveitarstjórnar í samvinnu við skipulagsráðgjafa.

Ýmsar opinberar stofnanir veita umsagnir við skipulagsáætlanir sem eru í ferli hjá sveitarfélaginu hverju sinni. Má þá nefna Heilbrigðiseftirlit Vesturlands, Minjastofnun Íslands, Náttúrustofnun Íslands, Skipulagsstofnun, Slökkvilið Borgarbyggðar,  Umhverfisstofnun, Vegagerðin, RARIK og Veitur.

Almenningur getur komið að vinnu við gerð áætlana í gegnum íbúafundi eða annað samráð sem sveitarfélagið stendur fyrir. Við formlega kynningu skipulagsáætlana getur almenningur einnig komið með skriflegar athugasemdir til sveitarstjórnar sem hagsmunaaðilar.

Skipulagsstofnun hefur eftirlit með framkvæmd skipulagslaga og -reglugerðar sem felst m.a. í því að veita leiðbeiningar, fara yfir skipulagstillögur sveitarfélaga, staðfesta aðalskipulag og svæðisskipulag, varðveita og miðla áfram upplýsingum um gildandi skipulagsáætlanir.

Skólar og leikskólar

Hvernig sæki ég um grunnskólavist fyrir barnið mitt?

Sótt er um í þjónustugátt Borgarbyggðar undir skólaþjónusta.

Hvar finn ég upplýsingar um leikskóla Borgarbyggðar?

Þú finnur helstu upplýsingar um leikskóla Borgarbyggðar hér .

Umhverfismál

Sérsöfnun við heimili

Par- og raðhús ásamt tvíbýlum í þéttbýli geta óskað eftir samnýtingu íláta, gegn skriflegri undirritun allra fasteignareigenda, fullt nafn og kennitala, ásamt fasteignanúmerum, þar sem kveðið er á um hvar ílátin skulu staðsett. En þau verða öll að vera staðsett á sama stað.

Tvíbýli í dreifbýli geta óskað eftir samnýtingu íláta, gegn skriflegri undirritun allra fasteignaeigenda, fullt nafn og kennitala, ásamt fasteignarnúmerum, þar sem kveðið er á um hvar ílátin skulu staðsett. En þau verða öll að vera staðsett á sama stað, s.s. við sama fastanúmer/íbúð.
Um slíkar undanþágur er farið með eins og skiptingu gjalda í fjölbýlishúsum; fast gjald leggst á öll staðföng og kostnaði vegna íláta er deilt niður á staðföng. Gjald pr. ílát er skv. gjaldskrá.
Skriflegar og undirritaðar umsóknir, með ofangreindum upplýsingum, skulu berast til ráðhúss að Digranesgötu 2 merkt ,,Deild umhverfis- og landbúnaðarmála”.

Hvar finn ég upplýsingar um sorphirðu í Borgarbyggð?

Allar helstu upplýsingar um endurvinnslu og flokkun er að finna hér.

Hvar fæ ég sorptunnur?
Afgreiðsla sorpíláta fer fram með rafrænum hætti, sótt er um í gegnum þjónustugáttina (hér).
Má ég setja sprittkertakoppa í grænu tunnuna?
Nei þeim þarf að safna og fara með í næstu grenndarstöð í málma.
Má ég setja umbúðir af snakki og kexi í grænu tunnuna?
Nei þær umbúðir fara í plasttunnuna
Má ég setja jólapappír í grænu tunnuna?
Já, það má setja jólapappír í grænu tunnuna en límbönd og gjafaborðar fara í gráu tunnuna.
Þarf að rífa plasttappa ef fernunum?
Nei það er til sérstakur endurvinnsluferill fyrir slíkar fernur þar sem tapparnir eru aðgreindur frá.
Hvað má ég setja í lífrænu tunnuna?
Brúna tunnan er fyrir matarafganga, plöntur og fleira lífrænt sem fellur til á heimilum.
Hvar fæ ég maíspoka?
Maíspokar fást í öllum helstu matvöruverslunum
Hvernig veit ég hvort umbúðir eru plast, pappi eða ál?
Góð þumalfingursregla er sú að plast sléttir aftur úr sér eftir að það er krumpað en ál helst krumpað áfram. Pappír er hægt að rífa. Í sumum tilvikum er um blandaðar umbúðir að ræða sem ekki er einfalt að aðgreina í plast, pappa eða ál.
Mjólkurfernur og djúsfernur eru endurvinnanlegar þar sem til er sérgeindur endurvinnsluferill fyrir þær. Ekki þarf að rífa plasttappa eða álfilmur frá.