26. janúar, 2024
Fréttir

Samstarf Borgarbyggðar og Vegagerðarinnar um vetrarþjónustu

Fulltrúar Borgarbyggðar og Vegagerðarinnar á Vestursvæði funduðu nýverið með það að markmiði að skerpa á þjónustu og upplýsingamiðlun til íbúa og annarra vegfarenda. Tilefnið er snjóþyngsli milli jóla og nýárs og mikil hálkutíð í upphafi nýs árs. Starfsfólk Vegagerðinnar og Borgarbyggðar brást við fjölmörgum ábendingum í kringum áramótin í óvenjuþungu tíðafari og var samstarf aðila mjög gott.

Vegir á vegaskrá í dreifbýli í Borgarbyggð eru um 840 kílómetrar að lengd. Svæðið sem starfsstöð Vegagerðarinnar í Borgarnesi sinnir nær þar að auki yfir Hvalfjarðarsveit, Skorradalshrepp og Eyja- og Miklaholtshrepp og telur því samtals um 1.030 kílómetra.

Nokkuð skýr verkaskipting er á milli Vegagerðarinnar og sveitarfélagsins þegar kemur að snjómokstri. Vegagerðin sinnir daglegum snjómokstri þegar nauðsyn krefur á Þjóðvegi 1, Snæfellsnesvegi og Bröttubrekku.  Á öðrum fjölförnustu vegum í héraði er mokað fimm sinnum í viku (stofnvegir – bláir vegir), sjá snjómoksturskort Vegagerðarinnar. Í samtali við Vegagerðina kom fram þó miðað sé við fimm ákveðna daga vikunnar þá sé brugðið út af dagatali þegar aðstæður krefjast. Annars staðar í dreifbýli er snjómokstur í umsjón sveitarfélagsins. Nýtt fyrirkomulag var innleitt haustið 2022 en því felst að sveitarfélaginu hefur verið skipti í sjö svæði og hefur verið samið við verktaka um að sinna snjómokstri hver á sínu svæði. Íbúar geta haft milliliðalaust samband við snjómokstursverktaka á sínu svæði þegar þörf er á snjómokstri og má finna upplýsingar um hvern og einn fulltrúa á heimasíðu. Við mat á forgangi er reynt að miða við skólaakstursleiðir haldist opnar og hægt sé að sinna annarri mikilvægri opinberri þjónustu.

Snjómokstur í þéttbýli er í verkahring sveitarfélagsins og er sinnt af verktökum í samræmi við samninga.

Varðandi hálkuvarnir þá má sjá í reglum Vegagerðarinnar upplýsingar hvernig hálkuvörnum er háttað á þeim vegum sem hún er með í reglubundinni þjónustu. Aðrir vegir er ekki hálkuvarðir með reglubundnum hætti.  Aðilar eru hins vegar sammála um að gera það sem í þeirra valdi stendur til að halda vegum greiðfærum og draga úr slysahættu.

Það fyrirkomulag sem Borgarbyggð og Vegagerðin hafa komið sér upp varðandi hálkuvarnir í dreifbýli er þannig að þjónustuver eða umhverfis- og framkvæmdadeild Borgarbyggðar (thjonustuver@borgarbyggd.is eða sími 433 7100) móttaka beiðnir um hálkuvarnir. Þeim er síðan komið til Vegagerðarinnar sem bregst við eins og frekast er unnt. Utan afgreiðslutíma Borgarbyggðar er hægt að hafa samband við Vegagerðina í gegnum ábendingarhnapp á heimasíðu (Hafðu samband) Vegagerðarinnar eða hafa samband við þjónustuver í síma 1777 varðandi þá vegi sem eru á hennar forræði. Vegagerðin og Borgarbyggð vinna síðan í sameiginlega að því að skipuleggja hálkuvarnir í dreyfbílinu og þá reynt eftir bestu getu að láta skólaakstursleiðir vera í forgangi.

Borgarbyggð annast mokstur og hálkuvarnir að og við stofnanir sveitarfélagsins í dreifbýli og þéttbýli; við heilbrigðisstofnun HVE í Borgarnesi, slökkvistöðvar, húsnæði björgunarsveita, leik- og grunnskóla, íþróttamiðstöð, Safnahús og ráðhús.

Notast er við salt við hálkuvarnir, bæði af hálfu sveitarfélagsins og Vegagerðarinnar. Búnaður Vegagerðarinnar og Borgarbyggðar er ekki nægur til þess að tryggja greiðar samgöngur við öfgagkenndar aðstæður jafnvel þó unnið sé í samstarfi við verktaka.

Þau sem sinna skólaakstri fyrir sveitarfélagið bera ábyrgð á akstri eftir aðstæðum og að ökutæki sé vel búið fyrir vetrarakstur. Borgarbyggð sýnir því fullan skilning að við ákveðnar aðstæður sé betra heima setið en af stað farið.

Hér að neðan má finna nánari upplýsingar um reglur um vetrarþjónustu hjá Vegagerðinni.

Vinnureglur þjónustudeildar: 516 Uppsveitir Borgarfjarðar

Vinnureglur þjónustudeildar: 515 Snæfellsnesvegur, Borgarnes – Vegamót

Vinnureglur þjónustdeildar: 513 Borgarnes – Norðurárdalur og Brattabrekka

Leiðbeiningar og staðlar í vetrarþjónustu

 

Tengdar fréttir

6. júní, 2023
Fréttir

241. fundur Sveitarstjórnar Borgarbyggðar

Fundarboð

6. júní, 2023
Fréttir

Umhverfisviðurkenningar – tilnefningar

Umhverfis- og landbúnaðarnefnd veitir árlega viðurkenningar fyrir snyrtilegar og fallegar lóðir og hvetur íbúa til að taka þátt í að gera ásýnd sveitarfélagsins sem besta.