Ungmennaráð Borgarbyggðar

Stofnað haustið 2008

Árið 2007 tóku gildi ný æskulýðslög í landinu. Þar er að finna nýtt ákvæði, þar sem fram kemur að sveitarstjórnum beri að sjá til þess að stofnuð séu sérstök ungmennaráð í sveitarfélögum. Ungmennaráð Borgarbyggðar var stofnað haustið 2008 og hefur það sérstakt erindisbréf. Stjórnir nemendafélaga grunnskólanna, menntaskólans og ungmennahúss tilnefna sinn fulltrúa í ráðið. Hlutverk ráðsins er m.a. að vera sveitarstjórn til ráðgjafar um málefni ungs fólks á aldrinum 15 til 20 ára og koma tillögum og skoðunum þessa aldurshóps á framfæri. Ungmennaráð mun funda nokkru sinnum á ári og eiga sameiginlegan fund með sveitarstjórn árlega. Með þessu koma ungmenni sjónarmiðum sínum á framfæri og þjálfast í lýðræðislegum vinnubrögðum auk þess sem tengsl ungmenna í sveitarfélaginu aukast við stjórnkerfi þess.
Skipunartími ráðsins er eitt ár í senn, en fulltrúar eru skipaðir í september ár hvert.
Sigríður Dóra Sigurgeirsdóttir er tengiliður og starfsmaður ungmennaráðs.