Skipulagsmál

Skipulagsauglýsingar

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur samþykkt á 154. fundi þann 22. mars 2017, að auglýsa eftirfarandi skipulag:

Lava Hótel Varmaland – breyting á deiliskipulagi

 Sveitarstjórn hefur samþykkt breytingu á deiliskipulagi fyrir Lava hótel Varmaland til auglýsingar. Tillagan er sett fram á uppdrætti og í greinagerð dags. 16. mars 2017 og felur í sér stækkun skipulagssvæðisins úr 2,1 hektara í 3,2 hektara eftir breytingu. Samhliða deiliskipulagsbreytingunni verður skilgreiningu lóðar Húsmæðraskólans breytt í verslun-og þjónustulóð í aðalskipulagi. Markmið breytingartillögu er að tryggja atvinnu uppbyggingu í ferðaþjónustu á lóð gamla Húsmæðraskólans. Tillagan er auglýst í samræmi  við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

Skipulagstillagan liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 31. mars 2017 til 12. maí 2017 og verður einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is

Hverjum þeim aðila sem hagsmuna eiga að gæta, er gefin kostur á að gera athugasemd við tillöguna.

Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi 12. maí 2017 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is

16023 DSK breyting til kynningar 16032017

 

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur samþykkt á 153. fundi þann 09. mar 2017, að auglýsa eftirfarandi skipulög:

Into the Glacier – Lýsing á breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022

Fyrirhugað er að breyta Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 -2022. Tillagan er sett fram á uppdrætti og með greinargerð dags. 17. febrúar 2017 og felur m. a. í sér að landnotkun verður breytt í verslunar-og þjónustusvæði á um 13 hektara svæði sem skilgreint er í gildandi aðalskipulagi Borgarbyggðar sem frístundabyggð nr. F128 í landi Húsafells II og III. Gert er ráð fyrir að á svæðinu verði þjónusta við ferðamenn sem fara í ísgöngin á Langjökli, ásamt því að þjónusta frístundabyggðina á nærliggjandi svæðum í framtíðinni. Tillagan er auglýst í samræmi við 30. grein Skipulagslaga nr. 123/2010.

Skriflegum ábendingum vegna lýsingar á breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022, ef einhverjar eru, skal komið á framfæri í bréfi eða í tölvupósti við umhverfis- og skipulagssvið Borgarbyggðar, í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, Borgarnesi, borgarbyggd@borgarbyggd.is  eigi síðar en miðvikudaginn 12. apríl 2017.

Lýsing liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar og er aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar – www.borgarbyggd.is. Umhverfis- og skipulagssvið Borgarbyggðar, borgarbyggd@borgarbyggd.is veitir fúslega nánari upplýsingar, sé þess óskað.

5036-001-DSK-001-V01_Skipulagslýsing

 

LAVA-Hótel Varmaland – Breyting á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022

Sveitarstjórn samþykkir tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022 breyting á landnotkun á svæði fyrir þjónustustofnanir Þ6, til auglýsingar. Tillagan er sett fram á uppdrætti dags. 2. mars 2017 og felur í sér að á Varmalandi verði skilgreint svæði fyrir verslun og þjónustu S8 á 6.404 fermetra reit sem nær til lóðar gamla Húsmæðraskólans. Tillagan verði auglýst í samræmi við 1. málsgrein 31. greinar Skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagstillaga liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 17. mars 2017 til 28. apríl 2017 og verður einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is.

Hverjum þeim aðila sem hagsmuna á að gæta, er gefinn kostur á að gera athugasemd við tillögu. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi 28. apríl 2017 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is.

 Varmaland breyting á aðalskipulagi

 

Grunnskólinn í Borgarnesi – óveruleg breyting á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022.

Sveitarstjórn hefur á fundi sínum þann 2. Febrúar 2017, samþykkt tillögu að óverulegri breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022 samkvæmt 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan er sett fram á uppdrætti ásamt greinargerð dags. 31.01.2017 og tekur breytingin til svæðis fyrir þjónustustofnanir Þ3 (Gunnlaugsgata 13, 17, 21 og 21b) og aðliggjandi svæðis fyrir íbúðabyggð (Brattagata, Skúlagata, Egilsgata, Helgugata og Gunnlaugsgata). Á skipulagsuppdrætti stækkar svæði fyrir þjónustustofnanir Þ3 úr 14.841 m² í 15.350 m² og íbúðasvæði minnkar úr 43.050 m² í 42.934 m².

Óverulag breyting á Aðalskipulagi GB

Grunnskólinn í Borgarnesi – nýtt deiliskipulag

 Sveitarstjórn hefur samþykkt deiliskipulag fyrir Borgarbyggð skólasvæði til auglýsingar. Tillagan er sett fram á uppdrætti og í greinargerð dags. 16. janúar 2017 og felur meðal annars í sér skilgreiningu á þremur lóðum, lóð Grunnskólans í Borgarnesi og lóðanna Skallagrímsgötu 7a og Gunnlaugsgötu 17. Lóð grunnskólans stækkar með sameiningu við lóðir sem áður voru Gunnlaugsgata 21 og 21a. Tillagan er auglýst í samræmi  við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagstillaga liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 02. mars 2017 til 13. Apríl 2017 og verður einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is.

Hverjum þeim aðila sem hagsmuna á að gæta, er gefinn kostur á að gera athugasemd við tillöguna.

Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi 13. apríl 2017 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is.

Deiliskipulagstillaga Grunnskólinn í Borgarnesi

 

 

Varmaland – tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 -2022. Lýsing á breytingu á landnotkun á svæði fyrir þjónustustofnanir Þ6 á Varmalandi.

Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkti á 152. fundi þann 9. febrúar 2017, að auglýsa lýsingu á breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022, samkvæmt skipulagslögum 30 gr. nr. 123/2010. Tillagan er sett fram í greinargerð dags. 3. febrúar 2017

Fyrirhugað er að breyta aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 -2022. Á Varmalandi verður skilgreint svæði fyrir verslun og þjónustu S8 á 6404 m² reit sem nær til lóðar gamla Húsmæðraskólans. Reiturinn er í aðalskipulagi hluti af svæði fyrir þjónustustofnanir Þ6, Grunnskóli Borgarfjarðar á Varmalandi. Þ6 nær til tveggja svæða, norðursvæði er 19593 m² og nær yfir grunnskólabyggingu, félagsheimili auk íbúðarhúsnæðis sem er sambyggt grunnskólabyggingu og suðursvæði sem nær til lóðar gamla Hjúsmæðraskóla. Reitur S8 er í eigu einkaaðila. Breyting verður gerð á skipulagsuppdrætti þar sem svæði fyrir verslun og þjónustu S8 verður skilgreint. Helstu ástæður breytinganna eru að innra skipulag hefur breyst á þann hátt að öll kennsla fer fram í húsnæði Grunnskóla Borgarfjarðar Varmalandi. Í kjölfarið hefur húsnæði gamla Húsmæðraskólans verið selt og er fyrirhugað að opna hótel þar.

Skriflegum ábendingum vegna lýsingar á breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022, ef einhverjar eru, skal komið á framfæri í bréfi eða í tölvupósti við umhverfis- og skipulagssvið Borgarbyggðar, í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, Borgarnesi, borgarbyggd@borgarbyggd.is  eigi síðar en mánudaginn 27. febrúar  2017.

Lýsing liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar og er aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar – www.borgarbyggd.is. Umhverfis- og skipulagssvið Borgarbyggðar, borgarbyggd@borgarbyggd.is veitir fúslega nánari upplýsingar, sé þess óskað.

Lava – Varmaland, lýsing

Borgarbraut 55, 57 og 59 – breyting á aðal – og deiliskipulagi

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur samþykkt á 151. fundi þann 2. febrúar 2017, að auglýsa eftirfarandi skipulög:

 Miðsvæði Borgarness – breyting á aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022

Sveitarstjórn hefur samþykkt tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022 Miðsvæði til auglýsingar. Tillagan er sett fram á uppdrætti og í greinargerð dags. 31.1.2017 og felur í sér breytingu fyrir götureit innan miðsvæðis Borgarness M. Innan miðsvæðis verður skilgreindur götureitur þannig að úr verði tveir miðsvæðisreitir M1 og M3. Nýr reitur M3 er 0,7 ha að stærð og nær til lóðanna Borgarbrautar 55, 57 og 59. Á lóð Borgarbrautar 55 verður nýtingarhlutfall 0,58, á Borgarbraut 57 verður nýtingarhlutfall 1,53 og á Borgarbraut 59 verður nýtingarhlutfall 2,09. Stærð miðsvæðis M1 verður eftir breytingu 5,3 ha og nýtingarhlutfall óbreytt. Tillagan er auglýst í samræmi við 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

 Miðsvæði Borgarness – breyting á deiliskipulagi

Sveitarstjórn hefur samþykkt tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir Borgarbraut 55-59 til auglýsingar. Tillagan er sett fram á uppdrætti og í greinagerð dags. 30.01.2017. Markmið breytingartillögunnar eru að skapa skilyrði fyrir uppbyggingu hótels í bland við íbúðar- og verslunarhúsnæði á miðsvæði Borgarness. Tillagan er auglýst í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagstillögur liggja frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 09. febrúar 2017 til 24. mars 2017 og verða einnig aðgengilegar á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is

Hverjum þeim aðila sem hagsmuna eiga að gæta, er gefin kostur á að gera athugasemd við tillögur. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi 24. mars 2017 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is

Borgarbraut 55, 57 og 59 – aðalskipulagsbreyting

Borgarbraut 55, 57 og 59 – deiliskipulagsbreyting

 

Hvítárskógur 12 – breyting á deiliskipulagi

Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir tillögu að breytingu á deiliskipulagi í Niðurskógum í landi Húsafells III til auglýsingar. Tillagan er sett fram á uppdrætti og greinargerð dags. 21. október 2016. Breytingin felur meðal annars í sér breytingu á byggingarreit lóðarinnar Hvítárskógar 12 landnúmer 195328 ásamt breytingu á byggingarskilmálum er varðar leyfilega hámarksstærð frístundahúss og geymsluhúss. Mænis og vegghæðir breytast ekki. Tillagan verði auglýst í samræmi við 43. gr. Skipulagslaga 123/2010.

Tillaga að deiliskipulagsbreytingu liggur  frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 17. nóvember 2016 til 29. desember 2016 og verður einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is

Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi 29. desember 2016 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is.

deiliskipulagsbreyting-hvitarskogur-12-22-11-2016

Niðurskógur, Húsafelli – breyting á deiliskipulagi

Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir tillögu að breytingu á deiliskipulagi í Niðurskógum í landi Húsafells III til auglýsingar. Tillagan er sett fram á uppdrætti og greinargerð dags. 27. október 2016. Breytingin tekur til 3,1 ha spildu austast á skipulagssvæðinu og felur í sér fjölgun byggingarreita um tvo við Brekkuskóg og tilfærslu byggingarreita við Norðurskóga. Tillagan verður auglýst í samræmi við 43. gr. Skipulagslaga 123/2010.

Tillaga að deiliskipulagsbreytingu liggur  frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 17. nóvember 2016 til 29. desember 2016 og verður einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is

Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi 29. desember 2016 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is.

nidurskogur-husafelli-breyting-a-deiliskipulagi

Syðri Hraundalur – nýtt deiliskipulag, lýsing

Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir lýsingu á deiliskipulagi fyrir Syðri-Hraundal 2 landnúmer 223296 til auglýsingar. Deiliskipulagið tekur til 11,9 ha svæðis, syðst á jörðinni. Tillagan er sett fram í greinargerð dags. 28. september 2016 og felur meðal annars í sér skilgreiningu á einni lóð fyrir íbúðarhús, einni fyrir vinnustofu og annarri fyrir hesthús. Tillagan verður auglýst í samræmi við 40. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010.

Lýsing liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 17. nóvember 2016 til 15. desember 2016 og verður einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is

Ábendingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi 15. desember 2016 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is

sydri-hraundalur-nytt-deiliskipulag-lysing

 

Miðsvæði Borgarnes – breyting á aðalskipulagi Borgarbyggðar – Lýsing

Sveitarstjórn samþykkir lýsingu á tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 – Nýtingarhlutfall götureits á miðsvæði Borgarness, Borgarbraut 55,57 og 59 til auglýsingar. Tillagan er sett fram í greinagerð dags. 24. október 2016 og felur í sér breytingu fyrir götureit innan miðsvæðis Borgarness M. Innan miðsvæðis verður skilgreindur götureitur þannig að úr verði tveir miðsvæðisreitir M1 og M2. Tillagan verði auglýst í samræmi við fyrstu málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010.

breyting-a-adalskipulagi-midsvaedi-lysing

lysing-2016-11-2 (efni frá kynningarfundi 2.11.16.)

 Hótel Reykholt – tillaga að breytingu á deiliskipulagi vegna stækkunar Hótels Reykholts.

Byggðarráð, í umboði sveitarstjórnar, samþykkir breytingu á deiliskipulagi vegna stækkunar Hótels Reykholts, samkvæmt skipulagsuppdrætti með greinagerð dags. 22. júní 2016 til auglýsingar. Deiliskipulagið felur m.a. í sér stækkun hótelsins til austurs. Tillagan verði auglýst í samræmi við 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010.

Deiliskipulagstillagan er sett fram á einum uppdrætti þar sem einnig er greinargerð. Skv. skipulagsuppdrætti dags. 22.06.2016, sem felur m.a. í sér stækkun á  byggingarreit til austurs, fyrir fyrirhugaða viðbyggingu við Hótel Reykholt.

Tillagan liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 24. ágúst, 2016 til 5. október 2016 og verður einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is

Athugasemdir eða ábendingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi 5. október 2016 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is

Reykholt – deiliskipulagstillaga

Einkunnir – tillaga að nýju deiliskipulagi.

Byggðarráð, í umboði sveitarstjórnar, samþykkir að auglýsa deiliskipulag fyrir fólkvanginn Einkunnir. Tillagan er sett fram á uppdrætti og í greinagerð dags. 1. júlí 2016. Skipulagið verði auglýst í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Deiliskipulagstillagan er sett fram á einum uppdrætti þar sem einnig er greinargerð. Skv. Skipulagsuppdrætti dags. 01.07.2016, sem felur m.a. í sér að skipuleggja land til útivistar og almenningsnota með áherslu á náttúru.

Tillagan liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 24. ágúst 2016 til 5. október 2016 og verður einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is

Athugasemdir eða ábendingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi 5. október 2016 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is

Deiliskipulag í Einkunnum – sérkort

Deiliskipulag í Einkunnum

 Hvanneyri – nýtt deiliskipulag, lýsing

Sveitarstjórn samþykkir að láta auglýsa lýsingu á deiliskipulagi fyrir frístundabúskap á Hvanneyri ef fyrir liggur samþykki landeiganda. Tillagan er sett fram í greinagerð dags. 8. ágúst 2016 og felur meðal annars í sér skilgreiningu á lóðum og byggingareitum fyrir húsdýrabyggingar til frístundanota, beitarsvæði og svæði fyrir reiðvöll. Tillagan verði auglýst í samræmi við 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Markmið deiliskipulags er að skilgreina lóðir og byggingareiti fyrir húsdýrabyggingar til frístundanota, beitarsvæði og svæði fyrir reiðvöll. Ein bygging má vera allt að 2000 m2  að grunnfleti og samanstendur af hesthúsi og reiðhöll. Á einni lóð er leyfilegt byggja allt að 480 m² við núverandi hesthús en aðrar byggingar mega vera allt að 225 m² að grunnfleti. Á svæðinu má stunda hestatamningar í atvinnuskyni.

Lýsing liggur frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi frá 24. ágúst 2016 til 7. september 2016 og verður einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is

Athugasemdir eða ábendingar skulu vera skriflegar og berast í síðasta lagi 7. september 2016 í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi eða á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is

Hvanneyri d493-Lýsing 4