Grunnskóli Borgarfjarðar – laus störf

Ráðhús Borgarbyggðar

Grunnskóli Borgarfjarðar auglýsir laus störf til umsóknar.

 

Starfsmaður í  skólaseli á Hvanneyri, 50% staða

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Skipulagning á faglegu frístundastarfi fyrir 6-9 ára börn.
 • Leiðbeina börnum í leik og starfi.
 • Samráð og samvinna við börn og annað starfsfólk.
 • Samskipti og samstarf við foreldra, starfsfólk skóla og aðra sem koma að skólaseli.

Hæfniskröfur

 • Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi.
 • Áhugi á að vinna með börnum.
 • Frumkvæði og sjálfstæði.
 • Færni í samskiptum.

 Aðstoðarmatráður í samreknu mötuneyti á Hvanneyri, 50% staða

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Að aðstoða yfirmann mötuneytisins við að undirbúa, framreiða og ganga frá eftir máltíðir.
 • Sjá um þvotta.

Hæfniskröfur

 • Reynsla af störfum við matargerð æskileg.
 • Áhugi og þekking á matreiðslu.
 • Jákvætt viðmót og þjónustulund.
 • Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.
 • Nákvæmni í starfi.

 Skólaliði í GBF-Varmalandsdeild, 100% staða

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Ræsting, ganga-, frímínútnavarsla og gæsla í búningsklefum
 • Vinnur að þróun skólastarfs í samstarfi við stjórnendur og samstarfsfólk.
 • Stuðlar að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og fagfólk.

Hæfniskröfur

Mikilvægt er að umsækjendur hafi áhuga á að starfa með börnum, búi yfir færni í mannlegum  samskiptum, frumkvæði  í  starfi,  jákvæðni,  sjálfstæði og skipulögðum vinnubrögðum  og  séu tilbúnir að vinna eftir stefnu og gildum skólans. Sjá heimasíðu http://www.gbf.is/ .

Umsóknarfrestur er til  10. júlí  n.k.

Umsóknum skal skilað skriflega til skólastjóra með upplýsingum um menntun, starfsreynslu, ásamt ábendingu um meðmælendur.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Grunnskóla Borgarfjarðar og  Borgarbyggðar eru jafnt karlar sem konur hvött til að sækja um störf hjá sveitarfélaginu.

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir skólastjóri í síma 847-9262/433-7300 netfang;  ingibjorg.inga@gbf.is