39 – Afréttarnefnd Þverárréttar

Afréttarnefnd Þverárréttar, fundur nr. 39
Dags : 16.10.2014

39. fundur Afréttarnefndar Þverárréttar
haldinn að Bakkakoti, fimmtudaginn 16. október 2014
og hófst hann kl. 20:00
 
Fundinn sátu:
Einar G. Örnólfsson aðalmaður, Kristján F. Axelsson formaður, Egill J. Kristinsson aðalmaður og Þuríður Guðmundsdóttir aðalmaður.
 
Fundargerð ritaði: Einar Guðmann Örnólfsson
Dagskrá:
 

1.

1410109 – Fjárhagsáætlun

Eina mál á dagskrá er fjárhagsáætlun fyrir afréttarnefnd Þverárréttar fyrir árið 2015. Nefndin ræddi fjárhag liðins árs, helstu tekju og kostnaðarliði og hvernig þeir komi til með að líta út fyrir komandi ár. Líklegt er talið að einhverjir kostnaðarliðir hækki að einhverju marki og því er gert ráð fyrir að ákveðnir tekjuliðir þurfi að hækka til að mæta þeim kostnaði. Einnig var ákveðið að beiðni Bjargar Gunnarsdóttur að útfæra fjárhagsáætlun nánar en hefur verið gert hingað til og færa alla liði líkt og gert er í uppgjöri nefndarinnar hjá Borgarbyggð. Sjá eftirfarandi töflu.

Tekjur
71-115-0240 Fjallskilagjöld
a. Lagt á landverð 20kr á hvert þúsund landverðs 1.479.200.-
b. Lagt á kind 140kr á hverja kind 1.442.000.-
71-115-0241 Fjallskil umfram vinnuframlag (sjá leitaseðil) 650.000.-
71-115-0390 Veiðileiga 700.000.-
71-115-0990 Endurgreitt girðingargjald (Vegagerð, Sveinatunga) 220.000.-
71-115-0990 Endurgreiddur fasteignaskattur til viðhalds girðinga 470.000.-
71-115-0741 Framlag frá aðalsjóði 500.000.-
Samtals 5.461.200.-

Gjöld
71-115-1191 Laun og launatengd gjöld 240.000.-
71-115-2533 Eldsneyti og olíur 40.000.-
71-115-2911 Hreinlætisvörur 10.000.-
71-115-4115 Akstur nefndarmanna 130.000.-
71-115-4711 Brunatrygging fasteigna 25.000.-
71-115-4721 Húseigendatrygging 5000.-
71-115-4921 Póstburðargjöld 15.000.-
71-115-4969 Viðhald girðinga 2.400.000.-
71-115-4491 Lóða og landréttarleiga 271.000.-
71-115-5111 Fasteignagjöld 470.000.-
71-115-8600 Afskriftir 1.000.000.-
71-115-???? Ýmis kostnaður vegna leita og smölunar 650.000.-
71-115-???? Ófyrirséður kostnaður 205.200.-
Samtals 5.461.200.-

Kostnaðaráætlun samþykkt og send til skrifstofu Borgarbyggðar.

 

2.

1407052 – Önnur mál 2014 hjá afréttarnefnd Þverárréttar

Rætt um að nauðsynlegt sé að tryggja að beit í nátthaga/hestagirðingu við réttina sé tryggð enda er fyrir hana greitt. Komið hefur fyrir að girðingin hafi verið beitt fyrir réttir og telur nefndin að það sé ekki ásættanlegt.Rædd hugmynd sem upp hefur komið að bjóða bændum að draga í sundur fé sem kemur til Þverárréttar úr Nesmelrétt samdægurs eða morguninn eftir. Það er örugglega framkvæmanlegt ef menn sameinast um að koma því sem útaf stendur niður í hestagirðingu.Kristján segir að haft hafi verið samband við sig frá Borgarbyggð og Höfða í Þverárhlíð vegna smalamennsku á Skarðshömrum og Hafþórsstöðum. Eigendur Skarðshamra hafa tjáð Borgarbyggð að þeir séu búnir að smala og því beri þeim ekki skilda til að smala oftar í haust. Þetta gerir það að verkum að Borgarbyggð beri af því kostnað eða þeir sem telja sig eiga fé þar geti sótt það sjálfir.Nefndin telur ekki rétt að hún skipuleggi og greiði fyrir smalamennsku á einhverjum jörðum frekar en öðrum vegna þess að sanngirni þurfi að ríkja í þessum málum. Kristjáni er því falið að heyra í forsvarsmönnum Hamla sem eiga Hafþórsstaði og einnig ræða við bændur á Höfða um það hvort hægt sé að smala þessar jarðir suður að Höfða um leið og þar er smalað og þá sé nefndin tilbúin að hjálpa til við að finna smala án þess þó að greiða fyrir það.

 

 
 
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 22:00