420-Byggðarráð

 

  1. fundur Byggðarráðs Borgarbyggðar

haldinn  í fundarsal í ráðhúsi að Borgarbraut 14 í Borgarnesi, 6. júlí 2017

og hófst hann kl. 08:15

Fundinn sátu:

Geirlaug Jóhannsdóttir formaður, Björn Bjarki Þorsteinsson varaformaður, Guðveig Eyglóardóttir aðalmaður, Ragnar Frank Kristjánsson áheyrnarfulltrúi og Gunnlaugur A. Júlíusson sveitarstjóri.

Fundargerð ritaði:  Kristján Gíslason

 

Dagskrá:Byggðarráð Borgarbyggðar – 420

 

1.   Fjárhagsáætlun 2018 – 1706078
Sveitarstjóri kynnti framlagða skiptingu milli málaflokka fyrir fjárhagsáætlun ársins 2018 sem unnin var af sviðsstjóra stjórnsýslu- og fjármálasviðs.
Byggðarráð leggur áherslu á að við vinnslu fjárhagsáætlunar verði tekið mið af verulegri hækkun fasteignamats í sveitarfélaginu og álagningarhlutfall fasteignaskatts verði endurmetið með hliðsjón af því.
Byggðarráð felur sveitarstjóra að við gerð fjárhagsáætlunar verði sjálfstæðar veitur á vegum sveitarfélagsins komið í sérstakt B hluta fyrirtæki.
2.   Endurmenntunaráætlun fyrir starfsfólk Borgarbyggðar 2017-2018 – 1707001
Endurmenntunaráætlun fyrir starfsfólk Borgarbyggðar fyrir veturinn 2017 – 2018, sem unnin var af Fjölskyldusviði Borgarbyggðar lögð fram til kynningar. Byggðarráð lýsti ánægju með framlagða áætlun og þá fjölbreytni sem þar endurspeglast.

Endurmenntunaráætlun

3.   Umsjónarkerfi fyrir leikskóla – 1706110
Gestir
Anna Magnea Hreinsdóttir – 08:30
Framlagt minnisblað sviðsstjóra fjölskyldusviðs, dags. 10. Júní 2017 varðandi tvö umsjónarkerfi leikskóla, Mentor og Karellen, ásamt tilboði í þau frá rekstraraðila. Lagt er til að kerfið Karellen verði tekið til notkunar. Áætlað verði fyrir stofnkostnaði og rekstrarkostnaði því samfara í tengslum við fjárhagsáætlun fyrir árið 2018. Byggðarráð samþykkti tillöguna. Stofnkostnaður kr. 800.000.- verði tekinn af liðnum 06-810-9194.
4.   Fitjar 2 – lóð – 1702085
Framlagðar teikningar að fyrstu hugmyndum forsvarsmanna Bjsv. Brákar að húsi á lóð sveitarinnar að Fitjum 2. Byggðarráð samþykkir að stærð hússins verði allt að 800 fm.
5.   Svartolíu og ECA mál – 1707005
Framlagt bréf Faxaflóahafna sf. dags. 28. Júní 2017 ásamt fylgigögnum. Í bréfinu er fjallað um aðgerðir vegna útblásturs og landtengingu skipa ásamt áskorun Alþjóðasiglingamálastofnunar um bann við notkun svartolíu á skipum sem sigla um norðurhöf í þeim tilgangi að draga úr umhverfisáhrifum slíkra siglinga. Byggðarráð lýsti yfir stuðningi við afstöðu stjórnar Faxaflóahafna sf. í málinu.

Áskorun til aðildarríkja IMO

Bréf til Borgarbyggðar

6.   Örnefni í Borgarnesi – kort – 1707006
Sveitarstjóri kynnti gjöf Landlína efh til Borgarbyggðar sem afhent var á Brákarhátíð þann 24. júní sl. Gjöfin er örnefnakort fyrir Borgarnes sem unnið er af Landlínum ehf. Byggðarráð þakkaði Landlínum ehf gjöfina og fól starfsmönnum Borgarbyggðar að koma henni fyrir á góðum stað í ráðhúsi sveitarfélagsins.
7.   Græn svæði og leikvellir – umhirða – 1707007
Gestir
Guðrún Hilmisdóttir – 09:30
Rætt um skipulag sláttar í Borgarbyggð og fleira sem snýr að umhirðu opinna svæða s.s. Bjössaróló. Guðrún Hilmisdóttir umsjónarmaður opinna svæða mætti til fundarins. Í fjárhagsáætlun 2017 er gert ráð fyrir 1.050.000 kr. til viðhalds og endurbóta Bjössaróló og leggur byggðarráð áherslu á að þeim fjármunum verði ráðstafað til þess verkefnis hið fyrsta.
Þar sem ekki hefur tekist að manna þau stöðugildi sem auglýst voru í áhaldahhúsi í sumar þá leggur byggðarráð áherslu á að þeim fjármunum sem til ráðstöfunar eru verði nýttir til verkkaupa vegna umhirðu opinna svæða.
8.   Umsögn um staðsetningu ökutækjaleigu – Brákarbraut 5. – 1706087
Lögð fram beiðni Samgöngustofu, dags. 13. Júní 2017, um umsögn sveitarstjórnar vegna staðsetningar ökutækjaleigu að Brákarbraut 5 í Borgarnesi. Byggðarráð samþykkir staðsetningu ökutækjaleigunnar á tilgreindum stað.
9.   Vinabæjamót í Borgarbyggð 2017 – 1510071
Sveitarstjóri greindi frá norrænu vinabæjarmóti sem haldið var dagana 30. júní – 2. júlí s.l. í Borgarbyggð. Fram kom að fulltrúar sveitarfélagsins Eystur í Færeyjum sýndu því mikinn áhuga að þróa frekara samstarf milli sveitarfélaganna sem gæti verið báðum þeirra hagfellt. Byggðarráð þakkar deild Norræna félagsins í Borgarbyggð þeirra aðkomu að mótinu.
10.   Faxaflóahafnir sf. – Arðgreiðslur 2017 – – 1706101
Framlagt bréf Faxaflóahafna sf dags. 22.6.2017 þar sem tilkynnt er um arðgreiðslu að upphæð 15.343.076 kr. til handa Borgarbyggð.
Framlagt bréf Faxaflóahafna sf dags. 22.6.2017 þar sem tilkynnt er um arðgreiðslu að upphæð 15.343.076 kr. til handa Borgarbyggð.

Faxaflóahafnir – arður

11.   Helluskógar II lóð 2 og 7 – umsókn um sameiningu – 1706103
Framlögð umsókn Halldórs Atla Þorsteinssonar kt. 231183-3109 og Sólrúnar Bragadóttur kt. 080884-2819, til heimilis að Fryggjarbrunni, 113. Reykjavík, um sameiningu lóða nr. 2, (lnr. 17752), og 7 við Helluskóga II, (lnr. 190920). Byggðarráð samþykkti erindið.
12.   Iðunnarstaðir lnr. 134341 – umsókn um stofnun landareignar, Reynibrekka – 1706106
Framlögð umsókn Hjördísar Geirdal, kt. 160969-3509, dags. 27. Júní 2017, um stofnun lóðar (lands) úr landi Iðunnarstaða (lnr. 134341). Byggðarráð samþykkti erindið.
13.   Athugasemdir við deiliskipulagsbreytingu v. Borgarbraut 55-59 – 1707010
Framlagt bréf Advel lögfræðiþjónustu, dags. 16.6.2017, þar sem gerðar eru athugasemdir við breytingar á deiliskipulagi fyrir Borgarbraut 55-59. Einnig voru lögð fram drög að svarbréfi við bréfi Advel. Byggðarráð fól sveitarstjóra að svara bréfi Advel lögfræðiþjónustu á grunni framlagðs svarbréfs.

ADVEL – bréf

14.   Hraunfossar – minnisblað – 1707008
Framlagt minnisblað verkefnastjóra á Umhverfis-og skipulagssviði Borgarbyggðar, dags. 4. Júli 2017, um aðkomu Borgarbyggðar að uppbyggingu og rekstri við Hraunfossa. Minnisblaðið var unnið í kjölfar umræðu um að hluti landeigenda við Hraunfossa hefur kynnt fyrirætlanir um að hefja gjaldtöku inn á svæðið.

Byggðarráð samþykkti eftirfarandi bókun:
Byggðarráð Borgarbyggðar mótmælir þeim fyrirætlunum landeigenda að Hraunási II í Borgarbyggð að hefja gjaldtöku við bílastæði við Hraunfossa. Fram hefur komið að fyrrgreindar fyrirætlanir um gjaldtöku eru settar fram án samráðs og samskipta og í andstöðu við Umhverfisstofnun, Vegagerðina, hinn landeigenda svæðisins, rekstraraðila þjónustuhúss og umsjónarmann svæðisins. Hraunfossar eru friðland sem er í umsjón Umhverfisstofnunar. Öll uppbygging við Hraunfossa hefur verið fjármögnuð með fjármagni frá opinberum aðilum. Þáverandi Borgarfjarðarsveit annaðist viðhald mannvirkja á svæðinu s.s. viðhald salernishúsa, útsýnispalls, gönguleiða og hreinlætistækja svo og rekstur salernishúsa á árunum 2003-2006. Eftir sameiningu Borgarfjarðarsveitar og Borgarbyggðar hefur sveitarfélagið í nokkur skipti lagt fram mótframlag við framlag Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða til uppbyggingar við Hraunfossa, annast viðhald mannvirkja ásamt því að annast viðhald og rekstur salernishúsa níu mánuði á ári. Þar fyrir utan hefur starfsmaður sveitarfélagsins annast umsóknir um styrki í ýmsa sjóði í samstarfi við UST og séð um umsýslu þeirra verkefna sem hafa hlotið styrki. Aðkoma og fjárframlög sveitarfélagsins til uppbyggingar og reksturs við Hraunfossa hafa verið innt af hendi með það að markmiði að byggja upp nauðsynlega aðstöðu í samvinnu við aðra hlutaðeigandi aðila til að taka á móti sívaxandi straumi ferðafólks að þessum merka stað án þess að hann verði fyrir skaða af sívaxandi umferð.

Hraunfossar – aðkoma Borgarbyggðar

15.   Skýrslur um flóð á vatnasviðum Eyjafjarðarár, Héraðsvatna, Hvítár í Borgarfirði, Lagarfljóts og Skjálfandafljóts – 1706088
Framlagður tölvupóstur frá Veðurstofu Íslands, dags. 20. Júní 2017, þar sem kynntar er skýrslur Veðurstofu Íslands um samantekt um orsakir, stærð og afleiðingar sögulegra flóða í nokkrum stórám á Íslandi, m.a. Hvítá í Borgarfirði. Byggðarráð þakkaði framlagðar skýrslur sem eru gagnlegar við vinnslu skipulagsmála í sveitarfélaginu.

Flóð á vatnasviðum Eyjafjarðarár, Héraðsvatna, Hvítár í Borgarfirði, Lagarfljóts og Skjálfandafljóts I. Yfirlit yfir orsakir,stærð og afleiðingar sögulegra atburða

Flóð á vatnasviðum Eyjafjarðarár, Héraðsvatna, Hvítár í Borgarfirði, Lagarfljóts og Skjálfandafljóts II. Atburðablöð

16.   Frá nefndasviði Alþingis – lengri umsagnarfrestur um tvö þingmál – 1706108
Framlagður tölvupóstur frá nefndasviði Alþingis, dags. 29. Júní 2017, þar sem tilkynnt er um framlengdan umsagnarfrest til byrjun septembermánaðar er varðar frumvarp til laga um þjónustu við fatlað fólk með miklar sérþarfir, 438. mál, og frumvarp til laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, 439. mál.
17.   Fræðslunefnd Borgarbyggðar – 157 – 1706004F
Fundargerð 157. fundar fræðslunefndar Borgarbyggðar lögð fram eins og einstakir liðir hennar bera með sér.

Fundargerðin samþykkt samhljóða.

17.1 1705094 – Leikskóladvöl frá því að fæðingarorlofi lýkur
Afgreiðsla 137. fundar fræðslunefndar Borgarbyggðar samþykkt samhljóða.

 

17.2 1706019 – Teymiskennsla – Þróunarverkefni
Afgreiðsla 137. fundar fræðslunefndar Borgarbyggðar samþykkt samhljóða.

 

17.3 1706018 – Gjaldfrjálst skyldunám
Afgreiðsla 137. fundar fræðslunefndar Borgarbyggðar samþykkt samhljóða.

 

17.4 1706017 – Framkvæmd evrópska samstarfsverkefnisins „Vatnið í kringum okkur“
Afgreiðsla 137. fundar fræðslunefndar Borgarbyggðar samþykkt samhljóða.

 

17.5 1706036 – Íþróttamiðstöðvar í Borgarbyggð – viðhald og starfsmannahald
Byggðarráð samþykkir að opnunartími sundlaugar á Kleppjárnsreykjum verði óbreyttur til loka árs, breytingum fyrir árið 2018 vísað til gerðar fjárhaagsáætlunar.
Afgreiðsla 137. fundar fræðslunefndar Borgarbyggðar að öðru leiti samþykkt samhljóða.
18.   Umhverfis-, skipulags- og landbúnaðarnefnd – 52 – 1706011F
Fundargerð 52. fundar umhverfis – skipulags – og umhverfisnefndar lögð fram til afgreiðslu eins og einstakir liðir hennar bera með sér.

Fundargerðin samþykkt samhljóða

18.1 1512010 – Ánabakki 13 úr landi Ánastaða – nýtt deiliskipulag
Byggðarráð, í umboði sveitarstjórnar samþykkir nýtt deiliskipulag við Ánabakka 13 úr landi Ánastaða til auglýsingar. Tillagan er sett fram á uppdrætti og í greinargerð dags. í april 2015 og og felur meðal annars í sér nýtt skipulag fyrir íbúðarhús og skemmu/hesthús. Málsmeðferð verði í samræmi við 41. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010.
Samþykkt samhljóða.
18.2 1501024 – Skotæfingasvæði í landi Hamars
Byggðarráð, í umboði sveitarstjórnar, samþykkir tillögu á breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 Skotæfingasvæði í landi Hamars til auglýsingar. Tillagan er sett fram á uppdrætti dags. 5.07.2017 og felst í því að breyta landnotkun 16,7 ha svæðis úr landbúnaði í íþróttasvæði (Í) og að skilgreina nýja reið- og gönguleið um 400 metra sunnan við svæðið. Nýr aðkomuvegur verður lagður að svæðinu frá Bjarnhólum sunnan efnistökusvæðis og mun samnýtt með núverandi reið- og gönguleið. Málsmeðferð verði í samræmi 36. grein Sskipulagslaga nr. 123/2010.

Samþykkt með tveimur atkv. GJ situr hjá.

 

18.3 1510102 – Endurskoðun deiliskipulags Bjargsland II svæði 1.
Afgreiðsla 52. fundar umhverfis – skipulags – og landbúnaðarnefndar samþykkt samhljóða.

 

18.4 1707009 – Fitjar 2 óveruleg breyting á aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022
Byggðarráð, í umboði sveitarstjórnar, samþykkir óverulega breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022. Tillagan er sett fram í greinargerð dagsettri 5.07.2017 og felur í sér breytingu á svæði S4 í Borgarnesi svæði fyrir verslun og þjónustu, bílasölu. Nýtingarhlutfall hækkar úr 0,15 í 0,40 og lýsing starfsemi verður aðstöðu- og félagshús björgunarsveitar, verslun og þjónusta. Skilgreindar verða tvær lóðir á svæðinu. Málsmeðferð verði í samræmi við 2. málsgrein 36. greinar Skipulagslaga nr. 123/2010.
Samþykkt samhljóða
18.5 1705204 – Fitjar 2 lnr. 187474 – deiliskipulag, breyting
Byggðarráð, í umboði sveitarstjórnar, samþykkir lýsingu á tillögu að deiliskipulagi í Borgarbyggð Engjaás 1, 1A og Fitjar 2 í Borgarnesi til auglýsingar. Tillagan er sett fram í greinargerð dags. 20.06.2017 og tekur til þriggja lóða. Samtals eru lóðirnar 5,0 ha. Mörk skipulagssvæðis fylgja lóðamörkum í jaðri engja fyrir norðan Borgarvog og Engjaás að Snæfellsvegi (54). Málsmeðferð verði í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010.
Samþykkt samhljóða
18.6 1704223 – Urðarfellsvirkjun lnr 134495 – deiliskipulagsbreyting, umsókn
Sótt er um leyfi fyrir breytingu á gildandi deiliskipulagi Urðarfellsvirkjunar í landi Húsafells, en í breytingunni felst að afl virkjunar breytist úr 1000 kW í 1150 kW vegna breytinga á hverflum virkjunarinnar. Engar framkvæmdir fylgja breytingu deiliskipulagsins, umfram þær sem getið er um í gildandi deiliskipulagi.
Byggðarráð, í umboði sveitarstjórnar, samþykkir að auglýsa í B-deild Stjórnartíðinda óverulega breytingu á deiliskipulagi Urðarfellsvirkjunar. Málsmeðferð verði í samræmi við aðra málsgrein 43. greinar Skipulagslaga nr. 123/2010.
Samþykkt samhljóða.
18.7 1705182 – Neshagi 6 lnr. 218171 – byggingarleyfi, sumarhús
Umsækjandi: Magnús H. Ólafsson, kt:150550-4759 sækir um fyir hönd Hrefnu Sigurjónsdóttur, kt:140159-2559.
Erindi: Sótt er um byggingarleyfi fyrir frístundahús á sv-1, í landi Bjarnastaða, samkv. uppdráttum Magnúsar H. Ólafssonar, kt: 150550-4759 dags: 09.03.2017.
Stærðir: 89,9 m² og 271,354 m³.
Hönnuður: Magnúsi H. Ólafsson, kt: 150550-4759. Markstofa ehf.
Byggðarráð, í umboði sveitarstjórnar, samþykkir að láta grenndarkynna framkvæmdina fyrir nærliggjandi jörðum. Grenndarkynnt verður fyrir Þorgautsstöðum I og II, Háafelli, Hvítárnesi, Hýrumel og Norður-Reykjum. Fengið verði leyfi frá Fiskistofu fyrir framkvæmdinni.
Samþykkt samhljóða.
18.8 1706109 – Áætlun um refaveiðar 2017-2019
Afgreiðsla 52. fundar umhverfis – skipulags – og landbúnaðarnefndar samþykkt samhljóða.

 

18.9 1706039 – Eftirlit 2017- urðun Bjarnhólum
Afgreiðsla 52. fundar umhverfis – skipulags – og landbúnaðarnefndar samþykkt samhljóða.

 

18.10 1706107 – Könnun á viðhorfum íbúa til úrgangsmála 2017
Afgreiðsla 52. fundar umhverfis – skipulags – og landbúnaðarnefndar samþykkt samhljóða.

 

18.11 1505015 – Frisbígolf í Borgarbyggð
Afgreiðsla 52. fundar umhverfis – skipulags – og landbúnaðarnefndar samþykkt samhljóða.

 

18.12 1705154 – Bjarnastaðir sv 1,1, lnr. 134673 – byggingarleyfi, frístundahús
Afgreiðsla 52. fundar umhverfis – skipulags – og landbúnaðarnefndar samþykkt samhljóða.

 

18.13 1707012 – Grunnskólinn í Borgarnesi, lnr. 135648-byggingarleyfi, breyting
Afgreiðsla 52. fundar umhverfis – skipulags – og landbúnaðarnefndar samþykkt samhljóða.

 

18.14 – Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 135
Afgreiðsla 52. fundar umhverfis – skipulags – og landbúnaðarnefndar samþykkt samhljóða.

 

19.   Fundir nr. 142 og 143, He.V – 1707004
Framlagðar fundargerðir Heilbrigðisnefndar Vesturlands nr. 142 og 143.

He.V 142. fundur

He.V 143. fundur

20.   245. fundur stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur – 1706089

Orkuveita Reykjavíkur – stjórn 245

Fundargerð 245. fundar stjórnar OR framlögð.
21.   Fundargerð stjórnar Sorpurðunar Vesturlands 14.6.2017 – 1706099
Fundargerð stjórnar Sorpurðunar Vesturlands frá 14. júní 2017 lögð fram.

Sorpurðun 14.6.2017

22.   Byggingarnefnd Grunnskólans í Borgarnesi – fundargerðir – 1611257
Framlögð fundargerð Byggingarnefndar Grunnskólans í Borgarnesi dags. 27.6.2017

Byggingarnefnd GB 27.6.2017

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 11:00