Bæjarstjóraspjall

adminFréttir

Stærsta verkefni Borgarbyggðar á næsta ári verður stækkun Grunnskólans í Borgarnesi. Þó er ljóst að einnig þarf að fara í umtalsverða gatnagerð í Borgarnesi í samræmi við kynntar deiliskipulagstillögur. Vísbendingar eru um að framundan geti verið töluverð uppbyggingarstarfsemi í Borgarbyggð sem bæjarfélagið undirbýr sig undir að geta mætt.

Íbúum fjölgar í Borgarbyggð

adminFréttir

Skv. bráðabirgðatölum Hagstofu Íslands var íbúafjöldi í Borgarbyggð 2.468 þann 1. desember 2000. Hinn 1. desember 1999 voru íbúar Borgarbyggðar 2.421 og varð því fjölgun milli ára um 47 manns eða 1,9%. Fjölgunin er nokkuð yfir landsmeðaltali sem var 1,5% aukning.

Samið um tryggingar

adminFréttir

Borgarbyggð hefur skrifað undir samning við Sjóvá-Almennar tryggingar hf. um vátryggingaviðskipti á grundvelli útboðs. Samningurinn er til sex ára frá 1. janúar 2001 að telja.

Viðbygging við Grunnskólann í Borgarnesi

adminFréttir

Borgarbyggð hefur gengið frá samningi við verktakafyrirtækið Sólfell ehf um að reisa 660 fm byggingu við Grunnskólann í Borgarnesi. Verksamningurinn er gerður á grundvelli útboðs og nemur samningsfjárhæð 97,2 milljónum króna. Verktaki semur við undirverktaka um hluta af framkvæmdinni og er stærsti undirverktaki Loftorka í Borgarnesi sem tekur að sér að steypa einingar í húsið og reisa þær.

Bæjarstjórnarfundur

adminFréttir

Bæjarstjórn Borgarbyggðar heldur fund í fundarsalnum að Borgarbraut 11 fimmtudaginn 14. desember og hefst fundurinn kl. 16,oo.

Félagsleg þjónusta í sveitum Borgarbyggðar

adminFréttir

Steinunn Ingólfsdóttir hefur f.h. félagsþjónustu Borgarbyggðar staðið fyrir könnun á þjónustuþörf aldraðra í sveitum Borgarbyggðar. Alls var spurningarlisti sendur til 53 einstaklinga, af þeim svöruðu 26 eða 49%. Því miður verður það að teljast frekar dræm þátttaka og kannski erfitt að meta þörfina út frá því. Þó má kannski gera ráð fyrir að þeir sem svöruðu ekki eru þeir sem ekki hefðu hug á að nýta sér þjónustuna og sáu

„Matargatið“ í Félagsmiðstöðinni Óðali

adminFréttir

„Ristað brauð, samloku, bollasúpu, salatbar, rúnstykki“ heyrist kallað þegar að krakkar úr 6.-10. bekk Grunnskólans í Borgarnesi bregða sér út í félagsmiðstöð fyrir hádegi í löngum frímínútum til að fá sér snarl í formi salatbars á löngum skóladegi. Þetta er liður í því að stuðla að fjölbreyttni og hollustu í nestismálum nemenda og er það í umsjón nemendafélagsins og félagsmiðstöðvarinnar.

Starf í Íþróttamiðstöðinni

adminFréttir

Íþróttamiðstöðin í Borgarnesi óskar eftir starfsmanni í fullt starf. Starfið er vaktavinna sem felst m.a. í baðvörslu í kvennaklefum, gæslu við sundlaugarmannvirki úti og inni, í íþróttahúsi auk þrifa, afgreiðslu o.fl. Starfsmaðurinn þarf að hafa ríka þjónustulund, gott lag á börnum og unglingum auk áhuga og skilning á íþrótta– og æskulýðsstarfi. Laun samkv. kjarasamningum SFB. Skilyrði fyrir ráðningu er að starfsmaðurinn standist hæfnipróf sundstaða. Umsækjandi þarf að geta hafið störf

Guðný J. Jóhannsdóttir ráðin vaktstjóri.

adminFréttir

Guðný J. Jóhannsdóttir hefur verið ráðin vaktstjóri við Íþróttamiðstöðina Borgarnesi. 6 einstaklingar sóttu um stöðuna og var Guðný ráðin úr þeim hópi. Guðný hefur starfað við íþróttamiðstöðina frá árinu 1997 og gengt starfi vaktstjóra í afleysingum á sumrin.

Samstarf sveitarfélaga norðan Skarðsheiðar

adminFréttir

Á fundi bæjarstjórnar Borgarbyggðar þann 12. október var samþykkt að taka þátt í samstarfi sex sveitarfélaga norðan Skarðsheiðar um útboð á reglubundinni tæmingu rotþróa í dreifbýli. Oddvitar sveitarfélaganna höfðu áður mælt með að ráðist verði í verkefnið en það eru sveitarfélögin Borgarbyggð, Borgarfjarðarsveit, Skorradalshreppur, Hvítársíðuhreppur, Kolbeinsstaðahreppur og Eyja- og Miklaholtshreppur sem standa að þessu samstarfi. Ljóst er að gangi ætlunarverkið eftir eru sveitarfélögin að brjóta nokkurt blað í framkvæmd þessara